Incoterms là gì và Thế giới đang áp dụng Incoterms nào.

  31-12-2021

Incoterms là từ ghép được viết tắt bởi International Commercial Terms, có thể gọi là Các điều khoản thương mại Quốc tế. Incoterms quy định các điều khoản về giao nhận hàng hóa giữa bên mua và bên bán, cụ thể là giải thích, quy định rõ và viết tắt các điều kiện giao hàng như Giao tại xưởng (EXW); giao lên tàu (FOB), DDP (giao hàng...

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn