Giới thiệu

  02-09-2023

Công ty TNHH Dịch vụ Công nghiệp Việt Nam (ISCL) được thành lập bởi các kỹ sư đã công tác lâu năm trong lĩnh vực kỹ thuật công nghiệp. Chúng tôi cung cấp 02 mảng dịch vụ cho các nhà máy công nghiệp trên toàn quốc, đó là Cung cấp vật tư, thiết bị công nghiệp và Xây dựng - ePC Chế tạo kết cấu, sản phẩm cơ khí, Bảo dưỡng - Sửa chữa.

Với dịch vụ Cung cấp vật tư thiết bị công nghiệp chúng tôi nhập khẩu, sản xuất, lưu trữ, phân phối các mặt hàng liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất của nhà máy như thiết bị, vật liệu chính, vật tư dự phòng, vật tư tiêu hao... Các mặt hàng này được chia làm các mục sản phẩm như:

          1. Ống & phụ kiện áp lực cao;

          2. Đường ống công nghiệp & phụ kiện;

          3. Cấu kiện cơ khí chế tạo theo bản vẽ, yêu cầu;

          4. Thiết bị nhập khẩu, phân phối theo yêu cầu.

Với dịch vụ Chế tạo cơ khí ePC theo từng yêu cầu, Bảo dưỡng - Sửa chữa, chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, phản ứng nhanh và chuyên nghiệp với những trường hợp yêu cầu sửa chữa gấp hoặc các yêu cầu về bảo dưỡng định kỳ cũng như chế tạo cơ khí ePC:

          1. Chế tạo kết cấu, sảm phẩm cơ khí ePC theo từng yêu cầu;

          2. Bảo dưỡng hệ thống van, bao gồm: Kiểm tra, sửa chữa (nếu cần), hiệu chỉnh và cấp chứng chỉ;

          3. Làm sạch và kiểm tra áp hệ thông đường ống, bồn bể;

          4. Phục hồi và sửa chữa hệ thống thiết bị quay;

          5. Bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa thiết bị nâng, hạ, kéo, nén;

          6. Cung cấp hệ thống giàn giáo và chống ăn mòn.

Xin vui lòng liên hệ thông tin trên website để được tư vấn.

ISCL

 

We are Vietnam Industry Services Company Limited (ISCL), established by a group of senior technical experts in Industry Services. We focus on two keys of business: Supply material, equipment and ePC of Structural/Mechanical Fabrication, Repair/Maintenance for industrial plants in Vietnam.

For Supply material, equipment services, We stock, distribute technical goods for the factories’ operation such as Equipment, Material, Spare parts, Consumable…. They are divided as catalogue below:

          1. High pressure tubing, fitting & accessories;

          2. Pipe & fitting, accessories;

          3. Mechanical component fabrication on demand;

          4. Imported equipment to stock & supply.

For ePC mechanical fabrication, Repair, Maintenance services, we are specialized Repair in urgent/critical case with tight schedule and high technical as well as scheduled Maintenances & ePC mechanical fabrication services, such as:

          1. ePC mechanical fabrication services

          2. Valve system: Testing, repair (if any), calibration and certification;

          3. Flushing, hydrotest, leak test for piping, tank, vessels;

          4. Checking, alignment, calibration, renewal for rotating equipment;

          5. Scheduled maintenance or repair for lifting, pressing, pulling equipment;

          6. Scaffoding supply & anti-corrosion services.

Please contact us for further information!

ISCL

 

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn