Incoterms là gì và Thế giới đang áp dụng Incoterms nào.

  31-12-2021

Incoterms là từ ghép được viết tắt bởi International Commercial Terms, có thể gọi là Các điều khoản thương mại Quốc tế. Incoterms quy định các điều khoản về giao nhận hàng hóa giữa bên mua và bên bán, cụ thể là giải thích, quy định rõ và viết tắt các điều kiện giao hàng như Giao tại xưởng (EXW); giao lên tàu (FOB), DDP (giao hàng đã nộp thuế)…..

Từ đó giúp các bên hiểu nhanh, hiểu đúng các điều kiện giao hàng trong mua bán, tránh hiểu lầm, hiểu sai, đồng thời giúp cho việc mua bán (nhất là mua bán quốc tế) được nhanh và chuẩn xác hơn.

Thông thường bên mua sẽ yêu cầu bên bán báo giá, ở đó bên bán sẽ báo giá và kèm theo các điều kiện giao hàng trong báo giá (dùng chữ viết tắt của các điều kiện giao hàng trong Incoterms hiện hành của thế gới). Giúp cả hai bên hiểu đúng 1 vấn đề mà không mất thời gian trao đổi thêm.

Lịch sử phát triển của Incoterms dài và có nhiều thay đổi cho phù hợp với sự phát triển của phương thức giao nhận hàng hóa. Tuy nhiên để tóm gọn thì có vài mốc chính như:

-        Phát hành Incoterms lần đầu năm 1936 bởi phòng thương mại quốc tế (International Chamber of Commerce – ICC).

-        1976 Phát hành Incoterms mới có bổ sung các điều khoản giao nhận bằng đường hàng không

-        1980, 1990, 2000, 2010 là các năm mà Incoterms mới được cập nhật và áp dụng.

Như vậy khoảng 5 thập kỷ gần đây thì Incoterms đươc phát hành vào các năm chẵn, đầu mỗi thập niên. Incoterms hiện hành mà chúng ta đang áp dụng là Incoterms 2010.

Hiện nay Incoterms 2020 đang được soạn thảo bởi Phòng thương mại quốc tế và sẽ được ban hành, áp dụng từ ngày 1/1/2020.

Bài viết sau chúng tôi sẽ viết về các thay đổi của Incoterms 2020 so với Incoterms 2010

Bài viết liên quan

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn