Bảng Thông Số Ren NPT và Ren BSPT

  22-09-2023

Dưới là bảng thông số với những chỉ số cơ bản thường dùng và hình ảnh cho ren NPT và ren BSPT

Giúp mọi người có thể dễ dàng nhận biết và chọn đúng Ren phù hợp cho những thiết bị cần lắp đặt.

 

I. Chiều cao ren NPT và ren BSPT (H):

                                                      

               Ren NPT                                                                                                   Ren BSPT

II. Khoảng cách 2 đỉnh ren (P):

 

               

                  Ren NPT

                 Ren BSPT

 

 

 

III. Bảng thông số 2 ren:

BẢNG THÔNG SỐ REN NPT VÀ BSPT

STT

ĐƯỜNG KÍNH
ỐNG REN (Inch)

 TPI - Thread Per Inch
(Số ren trên 1 inch dài)

h
(chiều cao ren - mm)

P - PITCH
(khoảng cách hai đỉnh ren)

 Ren NPT

Ren BSPT

 Ren NPT

Ren BSPT

 Ren NPT

Ren BSPT

1

1/16

27

28

0.753

0.581

0.941

0.907

2

1/8

27

28

0.753

0.581

0.941

0.907

3

1/4

18

19

1.129

0.856

1.411

1.337

4

3/8

18

19

1.129

0.856

1.411

1.337

5

1/2

14

14

1.451

1.162

1.814

1.814

6

3/4

14

14

1.451

1.162

1.814

1.814

7

1

11.5

11

1.767

1.479

2.209

2.309

8

1 1/4

11.5

11

1.767

1.479

2.209

2.309

9

1 1/2

11.5

11

1.767

1.479

2.209

2.309

10

2

11.5

11

1.767

1.479

2.209

2.309

11

2 1/2

8

11

2.54

1.479

3.175

2.309

12

3

8

11

2.54

1.479

3.175

2.309

13

4

8

11

2.54

1.479

3.175

2.309

14

5

8

11

2.54

1.479

3.175

2.309

15

6

8

11

2.54

1.479

3.175

2.309

16

 

 

Bài viết liên quan

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn