Bu lông M16x80 hoặc đường kính, chiều dài theo yêu cầu…. kèm la, tán, cấp bền 8.8

  Bu lông M16x80 hoặc đường kính, chiều dài theo yêu cầu…. kèm la, tán, cấp bền 8.8

  Hàng có sẵnBu lông M16x80 hoặc đường kính, chiều dài theo yêu cầu…. kèm la, tán, cấp bền 8.8, với thông tin chi tiết như bên dưới và hình ảnh chụp tại kho:

  -        Mã hàng: M16x80 Gr 8.8

  -        Vật liệu: Thép

  -        Đường kính,chiều dài: các kích cỡ …

   

   

   

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn