Điện Máy Hòa Phát

Sản phẩm / Lưới lọc súng sơn FG100 (Hàn Quốc).

Mô tả chi tiết

Lưới lọc cho súng sơn (Hàn Quốc), loạt sản phẩm FG, vừa với hầu hết các loại súng sơn.

Lưới: 30; 50; 65; 100; 150

Mã sản phẩm: AGFG-030; AGFW-050; AGFB-065; AGFY-100; AGFB-150; AGFR-200