Điện Máy Hòa Phát

Sản phẩm / Lưới lọc máy sơn (Hàn Quốc)

Mô tả chi tiết

Lưới lọc cho máy sơn, 143mx27mm ( xuất xứ Hàn Quốc), hiện có sẵn

Painting machine filter 143mx27mm (Korea)/ FS series (Surge filter)

Lưới/ Mesh: 30; 60; 100; 150; 200; 300; 400; 500

Part number: ASFO-030; ASFO-060; ASFO-100; ASFO-150; ASFO-200; ASFO-300; ASFO-400; ASFO-500